Zondag, 10 Januari 2021: Zand

Tolstraat: Ik weet niet of hier nog aan het riool gewerkt moet worden of dat er alleen maar een nieuwe indeling van de straat komt